Bác Hồ ở nước ngoài: Hỏi & đáp

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ ở nước ngoài: Hỏi & đáp

Tác giả: Sông Lam

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2014

Mô tả vật lý: 178tr., 19cm

Từ khóa: Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Sách hỏi đáp

Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia của Bác Hồ chính là hành trình vừa tìm đường cứu nước, vừa kiên trì chiến đấu đầy bản lĩnh và trí tuệ để bảo vệ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Với mong muốn đồng hành cùng bạn đọc tìm hiểu về giai đoạn cách mạng này của Bác Hồ một cách tiện lợi nhất,cuốn sách “Bác Hồ ở nước ngoài: Hỏi & đáp” đã được xuất bản.

Nội dung cuốn sách là những câu hỏi và đáp về thời gian hơn 30 năm Bác Hồ hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Ngoài ra, còn có những câu chuyện về các chuyến thăm hữu nghị các nước anh em, bạn bè quốc tế với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay những lần Bác đi chữa bệnh ở nước ngoài…

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-646938.html