Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự

Tác giả: Đặng Vũ Hiệp

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1996

Mô tả vật lý: 156tr, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Quân đội; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Người đã ra đi mãi mãi nhưng những tư tưởng của Người luôn là di sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. Một trong những tư tưởng quý giá cần được vận dụng rộng rãi trong giai đoạn hiện nay là tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác trong nghề dạy học không nhiều, tuy nhiên, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục bắt nguồn từ đây. Người đã dành sự quan tâm và tình cảm rất lớn cho thế hệ trẻ - thế hệ nắm giữ vận mệnh của dân tộc, quyết định tương lai của đất nước.

Một trong những quan điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nói chung và giáo dục trong lĩnh vực quân sự nói riêng là “Học để làm người, học để làm việc”, vì vậy “Học phải đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục xã hội…”. Tư tưởng này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh trong nhiệm vụ giáo dục bộ đội, không chỉ trong công việc của các nhà trường, các lớp học, chỉnh quân, chỉnh huấn mà trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự” gồm các bài phát biểu của các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong hoạt động thực tiễn.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-84775.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: