PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Văn Trà

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1994

Mô tả vật lý: 101tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng quân sự; Quân sự; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo

Tác giả: Trần Thị Minh Tuyết

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2015

Mô tả vật lý: 247tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Ngọc Vĩnh

Thông tin xb: Huế: Đại học Huế, 2016

Mô tả vật lý: 331tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng triết học; Đổi mới

Đọc chi tiết...
 

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Sách chuyên khảo

Tác giả: Phạm Quốc Thành

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

Mô tả vật lý: 200tr., 24cm

Từ khóa: Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

Thông tin xb: H. : Lí luận Chính trị, 2018

Mô tả vật lý: 171tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tố Uyên - ch.b. ; Ngô Huy Tiếp

Từ khóa: Chủ quyền; Biển; Đảo; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận Quân đội

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận Quân đội

Tác giả: Vũ Đình Tấn

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 262tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân đội; Công tác dân vận; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Vụ án Hương Cảng

E-mail Print

Tên sách: Vụ án Hương Cảng

Tác giả: Lê Tư Lành

Thông tin xb: H. : Thế giới, 2014

Mô tả vật lý: 113tr.: ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Mạnh Việt - giới thiệu

Từ khóa: Lịch sử; Hoạt động cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 294tr., 21cm

Từ khóa: Sự kiện lịch sử; Tiểu sử; Sự nghiệp cách mạng

Đọc chi tiết...
 
Page 8 of 8