PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý: 350tr.: ảnh, 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng

Hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt nam trong sạch, vững mạnh”.

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng

Tác giả: Lê Văn Yên

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2006

Mô tả vật lý: 212tr., 21cm

Từ khóa: Đảng Cộng sản; Đại hội; Hội nghị

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước

E-mail Print

VV08.12168Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý: 405tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua; Yêu nước

Tác giả bổ sung: Hồ Chí Minh ; Lê Quang Thiệu ; Vũ Trọng Bình ; Bạch Đình Ninh ; Tô Công

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Thông tin xb: H. : Thông tin lý luận, 1990

Mô tả vật lý: 384tr., 19cm

Từ khoá: Phong trào cộng sản; Phong trào công nhân; Giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh.

Đọc chi tiết...
 

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Tác giả: Mai Văn Bộ

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1998

Mô tả vật lý: 383tr., 20cm

Đọc chi tiết...
 

Địa danh Hồ Chí Minh trên đất Pháp

E-mail Print

453555Tên sách: Địa danh Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Tác giả: Nguyễn Thúy Đức

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2016

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Tác giả bổ sung:Phạm Thị Thu Hà - b.s. ; Đào Tuấn Anh - b.s.

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Địa danh; Pháp; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công

E-mail Print

Tên sách: Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1973

Mô tả vật lý: 115tr., 19cm

Đọc chi tiết...
 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Lao động, 2014

Mô tả vật lý: 391tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Chủ nghĩa xã hội

Đọc chi tiết...
 

Đường Bác Hồ chúng ta đi: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Đường Bác Hồ chúng ta đi: Hồi ký

Tác giả: Hoàng Quốc Việt

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 317tr., 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Đường Bác Hồ đi cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Đường Bác Hồ đi cứu nước

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 440tr., 19cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử

Đọc chi tiết...
 

Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

E-mail Print

Tên sách: Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 195tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 243tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Nếp sống; Phong cách

Tác giả bổ sung: Đinh Xuân Lâm; Nguyễn Huy Hoan; Phan Khanh; …

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

Tác giả: Hà Minh Đức

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 415tr., 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất

Thông tin xb: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017

Mô tả vật lý: 208tr.: ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương; Vũ Thị Kim Yến; Nguyễn Thị Bình

Từ khóa: Anh hùng dân tộc; Danh nhân văn hoá

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý:185tr.: ảnh, 21x24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b.s.

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại

E-mail Print

413667Tên sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2019

Mô tả vật lý: 399tr. : ảnh màu ; 24cm

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Biểu tượng độc lập của Việt Nam

E-mail Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng độc lập của Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 179tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Thị Thanh Hà - biên dịch, h.đ. ; Vũ Văn Đại - biên dịch, h.đ.

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Sách tham khảo

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Cuộc đời và những cống hiến

E-mail Print

441508Tên sách: Hồ Chí Minh - Cuộc đời và những cống hiến

Tác giả: Anh Đạt

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2019

Mô tả vật lý: 139tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc

E-mail Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc

Tác giả: Mạch Quang Thắng

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 270tr., 24cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ quốc tế

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ quốc tế

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 194tr., 19cm

Từ khóa: Sự nghiệp cách mạng; Chiến sĩ; Cách mạng vô sản

Đọc chi tiết...
 
Page 2 of 8