NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
251 Liệu có áp dụng được triết lý chợ cá trong phục vụ ở các thư viện Việt Nam?
252 Khai thác và phục vụ tạp chí ở Trung tâm Thông tin – Thư viện, trường Đại học Huế xưa và nay
253 Xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến quyền tác giả trong phục vụ thư viện ở Việt Nam
254 Đặc điểm và cấu trúc trình bày các ấn phẩm thông tin
255 Nghiên cứu việc đọc tại các thư viện: Thực trạng ở Liên bang Nga
256 Hợp tác quốc tế: Tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp
257 Góp ý cho bản dịch DDC 22/23
258 Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại
259 Mô hình ứng dụng Web 2.0 cho trung tâm thông tin – thư viện trường đại học
260 Quá trình ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng Việt ABBYY ở Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
261 Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin điện tử trong các thư viện hiện nay
262 Đẩy mạnh hợp tác giữa các thư viện đại học ở Việt Nam – Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện
263 Phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực thư viện
264 “Tìm hiểu kho sách Hán - Nôm” - Một bộ thư mục có giá trị cao
265 Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt
266 Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)
267 Một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO
268 Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện
269 Bi kịch của thói quen đọc sách thời xưa cần được hoá giải
270 Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ du lịch tại Quảng Ninh
271 Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra
272 Cán bộ thư viện thiếu nhi trong tiến trình hội nhập quốc tế
273 Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
274 Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC
275 Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin
 
Page 11 of 16