NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
301 Đào tạo cán bộ thư viện thực trang và giải pháp
302 Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam
303 Củng cố vững mạnh mạng lưới thư viện huyện, thị
304 Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện
305 Một vài suy nghĩ về khả năng và lộ trình áp dụng RDA vào Việt Nam
306 Làm thế nào để phát triiển văn hóa đọc ở Thủ đô Hà Nội
307 Di sản văn hóa thành văn và văn hóa đọc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
308 Sức sống ngàn năm của sản phẩm văn hóa đọc Thăng Long - Hà Nội
309 Văn bia tiến sĩ biểu tượng và niềm tự hào của Hà Nội
310 Đi tìm các bậc tiền bối ngành thư viện Việt Nam
311 Một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
312 Vai trò của thông tin – thư viện trong hoạt động tuyên truyền, quáng bá, xúc tiến du lịch ở Quảng Ninh
313 Việc đào tạo cán bộ thư viện - Nhất thiết phải liên tục
314 Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay
315 Về chuẩn hóa công tác thư viện đại học ở Việt Nam
316 Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội
317 Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới
318 Bàn về hệ thống phân loại bài tóm tắt
319 Công tác đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ
320 Vai trò của kiến thức thông tin đối với cạn bộ nghiên cứu khoa học
321 Giới thiệu một số khái niệm mới trong biên mục hiện đại
322 Trả lời góp ý về DDC 14
323 Xây dựng thư viện số với phần mềm kipos.digital
324 Những công trình thư mục ở Việt Nam thời thuộc Pháp
325 Phác họa mối liên hệ lịch sử giữa chú giải, tóm tắt, tổng quan tài liệu
 
Page 13 of 16