NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
351 Xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng
352 Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông
353 Đào tạo ngành Thông tin – Thư viện trong công nghệ thông tin
354 Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới
355 Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam
356 Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam
357 Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo
358 Năng động là động lực phát triển của Thư viện
359 Cải tiến thư viện trường học với biên mục tại ngoại
360 Hợp tác quốc tế là một đảm bảo cho các thư viện ASEAN phát triển và hiện đại hóa
361 Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí
362 Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học
363 Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số Phân loại DDC14 với việc sử dụng
364 DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội
365 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới
366 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các Thư viện Việt Nam
367 Mấy vấn đề cần lưu ý khi ấn định chỉ số phân loại Dewey (bảng đầy đủ)
368 Sơ lược lộ trình triển khai, ứng dụng khung phân loại DDC14 vào các Thư viện Việt Nam.
369 Áp dụng phân loại DDC tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
370 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác BM
371 Thực tiễn công tác phân loại tài liệu ở Việt Nam hiện nay
372 Vẫn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam
373 Đào tạo nguồn nhân lực ngành ở Việt Nam-50 năm nhìn lại
374 Hồ Chủ tịch với công tác thư viện
375 60 năm sự nghiệp thư viện Việt Nam
 
Page 15 of 16