NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
326 Liệu pháp đọc sách trong hoạt động thư viện
327 Hiện trạng và một số tính chất phát triển của dịch vụ tại các thư viện
328 Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ ISIS sang Greenstone để chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng Internet của Thư viện Viện nghiên cứu Hán - Nôm
329 ÁP DỤNG MARC 21 & AACR2 TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
330 Về thời kỳ văn học Việt Nam trong khung phân loại DDC 14, ấn bản tiếng Việt
331 Phương hướng, giải pháp áp dụng DDC trong 5 năm tới
332 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các thư viện Việt Nam
333 Tổng kết hội nghị - hội thảo sơ kết 3 năm ứng dụng khung phân loại DDC trong ngành Thư viện Việt Nam
334 Trong hoạt động thông tin – thư viện
335 Bàn về phí đối với các dịch vụ thư viện
336 Khảo cứu và đánh giá về các bộ từ khóa và từ điển từ khóa được sử dụng trong định từ khóa tài liệu ở Việt Nam hiện nay
337 Vai trò của quản lý chất lượng trong Vai trò của quản lý chất lượng trong thư viện đại học Việt Nam
338 Để hướng tới sự chuẩn hoá trong công tác định từ khoá và định chủ đề tài liệu ở Việt Nam
339 Hành vi thông tin trong tổ chức
340 Sử dụng blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện
341 Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc
342 Xu hướng phát triển của OPAC thư viện
343 Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”
344 Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam
345 Sử dụng các khung phân loại thư viện để tìm tài nguyên trên Internet
346 Đường Cách mệnh đã đặt nền móng cho sự nghiệp Thư viện Cách mạng Việt Nam
347 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
348 10 năm giảng dạy và quảng bá DDC (1998-2008)
349 Semantic Web và thư viện số
350 Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
 
Page 14 of 16