NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
276 Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách
277 Tìm hiểu các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới
278 Người dùng tin trong hoạt động du lịch
279 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin – thư viện ở Việt Nam
280 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ
281 Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội
282 Vấn đề mở rộng ký hiệu phân loại trong DDC 14 và DDC 22 để phân loại tài liệu Việt Nam
283 Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)
284 Giới thiệu khung phân loại LCC
285 Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
286 Nhận diện và phân loại bài tổng quan
287 Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?
288 Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện
289 Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện
290 Ứng dụng phân loại DDC 14 vào kho đọc sách tự chọn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
291 Những thu nhận từ toạ đàm về RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
292 Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện
293 Định giá dịch vụ thông tin – thư viện
294 Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên
295 Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam
296 Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện
297 DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế
298 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
299 Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới
300 Thư viện thân thiện với web 2.0
 
Page 12 of 16