PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Thơ chúc Tết của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Thơ chúc Tết của Bác Hồ

Tác giả: Trần Viết Hoàn

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 98tr., 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Văn Hoá, John

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2003

Mô tả vật lý: 398tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Việt Long - Dịch

Đọc chi tiết...
 

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn

E-mail Print

Tên sách: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn

Tác giả: Văn Tùng

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2002

Mô tả vật lý: 127tr, 19cm

Từ khoá: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Xây dựng Đoàn; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tìm hiểu về tư tưởng văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tìm hiểu về tư tưởng văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Huy

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 1995

Mô tả vật lý: 20tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Nghệ thuật; Văn hóa

Đọc chi tiết...
 

Tổ quốc, nhân dân và gia đình trong tim Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Tổ quốc, nhân dân và gia đình trong tim Bác Hồ

Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Thông tin xb: Vinh: Nxb. Nghệ An, 2018

Mô tả vật lý: 254tr., 13tr. ảnh màu, 24cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Xuân Vũ

Thông tin xb: H. : Văn học, 2003

Mô tả vật lý: 641tr, 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính trị; Văn hoá; Xã hội; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Qua các phạm trù mà Người đã sử dụng

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Qua các phạm trù mà Người đã sử dụng

Tác giả: Hoàng Trung

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 242tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị và vận dụng: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị và vận dụng: Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018

Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị; Vận dụng; Sách chuyên khảo

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Nguyên - ch.b. ; Đoàn Mạnh Hùng - ch.b. ; Trần Thị Quỳnh Diễn

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2017

Mô tả vật lý: 327tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Lê Thị Hiền

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và hành động

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và hành động

Tác giả: Phạm Ngọc Anh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiên cứu

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - nhận thức và vận dụng

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - nhận thức và vận dụng

Thông tin xb: H. : Tư pháp, 2018

Mô tả vật lý: 343 tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Mạnh Tường - ch.b. ; Nguyễn Thị Liên ; Trịnh Thị Phương Oanh ; Vũ Ngọc Am

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhận thức; Vận dụng; Sách tham khảo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2004

Phân loại tài liệu: 335.4346, A375 / T550T

Mô tả vật lý: 433tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Viết Thông - chỉ đạo nội dung ; Ngô Văn Thạo - ch.b. ; Ngô Bá Toại - b.s. ; Trịnh Duy Kim - b.s. ; Nguyễn Đức Bình - b.s.

Từ khóa: Kinh tế; Văn hóa; Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quốc phòng; Báo cáo

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản

Tác giả: Nguyễn Bá Linh

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1995

Mô tả vật lý: 184tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI

Tác giả: Lê Khả Phiêu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2000

Mô tả vật lý: 37tr., 19cm

Từ khoá: tư tưởng, Hồ Chí Minh, Lê Khả Phiêu

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 403tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Tác giả bổ sung:Võ Nguyên Giáp - ch.b. ; Đặng Xuân Kỳ - b.s. ; Nguyễn Văn Trung - b.s. ; Trần Thành - b.s. ; Nguyễn Huyên - b.s.

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 203tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thanh niên; Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Tác giả: Trần Qui Nhơn

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý: 171tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Thanh niên

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng

Tác giả: Hồ Chí Minh ; Bùi Mạnh Cường - s.t và tuyển chọn

Thông tin xb H. : Lao động Xã hội, 2003

Mô tả vật lý: 438tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chống tham nhũng

Tác giả bổ sung: Hồ Chí Minh ; Bùi Mạnh Cường - s.t và tuyển chọn

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Trần Thị Phúc An

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 318tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tác giả: Lê Quang Hoan

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 292tr.,19cm

Đọc chi tiết...
 
Page 4 of 8