Tổ quốc, nhân dân và gia đình trong tim Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Tổ quốc, nhân dân và gia đình trong tim Bác Hồ

Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Thông tin xb: Vinh: Nxb. Nghệ An, 2018

Mô tả vật lý: 254tr., 13tr. ảnh màu, 24cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc,nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quátrình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cáchmạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộcvà thời đại.

Cuốn sách “Tổ quốc, nhân dân và gia đình trong tim Bác Hồ” tái hiện toàn bộ cuộc đời của Bác từ những năm tháng tuổi thơ đến suốt cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi của Người. Những câu chuyện, sự kiện được tác giả sưu tập, chọn lựa, xâu chuỗi lại từ các cuốn sách viết về Bác, nhưng đã dẫn dắt các tình tiết một cách thông minh, khéo léo, đầy dụng ý, để tái hiện trọn vẹn cuộc đời của Bác; từ đó khắc họa rõ nét: TỔ QUỐC, NHÂN DÂN và GIA ĐÌNH trong trái tim của Người.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm 6 chương:

Chương I: Ký ức về quê hương, gia đình và thời thơ ấu của Bác trên hành trình tìm đường cứu nước

Chương II: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương III: Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Chương IV: Nước Việt Nam độc lập

Chương V: Bác Hồ hành trình kháng chiến

Chương VI: Bác tiếp tục lãnh đạo cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược nhằm đấu tranh “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (1955-2/9/1969).

Cuốn sách không chỉ giúp độc giả hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn tỏa sáng thêm những giá trị lớn lao về nhân cách, đạo đức, lối sống của Người; để từ đó mỗi chúng ta soi rọi lại chính mình và học tập Bác từ những điều bình dị nhất.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-802967.html