Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

Tác giả: Ngô Quân Lập

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 134tr., 15cm

Từ khóa: Thư chúc Tết; Việt Nam; Kháng chiến chống Pháp; Thơ chúc Tết

Từ ngàn đời nay, trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt, mùa Xuân tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất. “Một năm bắt đầu từ mùa Xuân”, với dân tộc ta, mùa xuân không chỉ thể hiện cho sự giao mùa, sự kết thúc của một năm cũ bước sang năm mới mà mùa xuân còn gắn với nhiều sự kiện ý nghĩa. Từ mùa xuân năm 1930, mùa xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng đến nay, dân tộc ta đã có rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

Cuốn sách “Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến” tập hợp thư, thơ chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước trong thời kì kháng chiến chống Pháp.

Với dung lượng ngắn gọn, cuốn sách nhỏ mà ý nghĩa lớn này sẽ là nguồn động viên quý giá để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-767946.html