Chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi

E-mail Print

Tên sách: Chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1971

Mô tả vật lý: 80tr, 9x12cm

Từ khoá: Quân sự; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Biên giới.

Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với những cuộc đấu tranh xâm lược ngoại bang, ghi dấu những trận đánh oanh liệt của quân dân ta, ở đó thể hiện tài thao lược của người chỉ huy. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) giành thắng lợi với đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ được coi là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Đó là kết quả sự vận dụng nghệ thuật chiến tranh nhân dân, sự quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, đặc biệt sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc nhất của Bác vận dụng tài tình, linh hoạt vào hoàn cảnh thực tiễn cuộc chiến tranh.

Hồ Chủ tịch vừa là lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhất của Đảng ta, nhân dân ta, vừa là nhà quân sự thiên tài của dân tộc ta. Trong hoạt động quân sự, Người không những chỉ đạo giải quyết các vấn đề về đường lối, chiến lược mà còn trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành các chiến dịch.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Người đã chủ trì các Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định các chiến dịch. Người thường xuyên viết thư hoặc tới nơi nói chuyện với các hội nghị cán bộ quân đội chuẩn bị và tổng kết chiến dịch, gửi nhiều chỉ thị và thư động viên quân đội và nhân dân trong quá trình tiến hành chiến dịch.

Ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã thông qua “Phương án tác chiến mùa Xuân 1954” của Tổng Quân ủy, đồng ý chọn Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược của ta và địch. Trước khi lên đường đi Chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi chia tay, Bác đã dặn dò: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Lời căn dặn của Bác Hồ trở thành kim chỉ nam trong tư duy chiến thuật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đối mặt với kẻ thù, trong trận quyết chiến chiến lược mang ý nghĩa sống còn với lịch sử dân tộc.

Cuốn sách “Chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi” tập hợp thư động viên, chỉ thị, bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước tham gia từ chiến dịch Biên giới đến Chiến dịch Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống Pháp. Nội dung đề cập phương hướng, mục đích mở chiến dịch, vấn đề sử dụng lực lượng vũ trang, yêu cầu về tư tưởng và tổ chức trong công tác chuẩn bị và tiến hành chiến dịch.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-6369.html