Danh ngôn Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Danh ngôn Hồ Chí Minh

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Văn hóa thông tin, 2000

Mô tả vật lý: 171tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh ngôn; Đạo đức cách mạng

Bằng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của mình, Bác Hồ kính yêu đã để lại cho nhân dân, đất nước ta không chỉ một nền độc lập vững bền, một cuộc sống tự do, hạnh phúc mà còn cả một tư tưởng anh minh, đạo đức cao cả, và tình thương bao la.

Cuốn sách “Danh ngôn Hồ Chí Minh” tập hợp hơn 500 lời dạy của Bác rút ra từ những bài nói và viết của Người về các vấn đề hết sức quan trọng của cuộc sống và cách mạng như: vai trò con người và ý nghĩa việc xây dựng con người; về đánh giá con người; về bồi dưỡng đạo đức, bồi dưỡng con người và trí tuệ; về chăm lo lợi ích và đời sống con người; về đoàn kết, lòng yêu nước, lối sống. Mang đến bạn đọc hiểu và học tập được nhiều hơn ở con người Hồ Chí Minh chí khí cách mạng kiên cường, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, đạo đức chí công vô tư, đức tính khiêm tốn, giản dị…

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-119496.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: