Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

E-mail Print

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Thông tin xb: H.: Sở Thông tin Hà Nội, 1969

Mô tả vật lý: 15tr : ảnh, 27cm

Từ khoá: Lãnh tụ cách mạng ; Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồi tưởng lại sự kiện Bác Hồ ra đi về cõi vĩnh hằng, mọi thế hệ người Việt Nam đều cảm nhận thấm thía tận đáy lòng nỗi đau mất mát lớn. Đau đớn, tiếc thương vô hạn vì Bác đi xa, chúng ta càng kính trọng, tự hào hơn về Bác, về cuộc đời và sự nghiệp, về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, về di sản vĩ đại, thiêng liêng Người để lại cho Đảng, cho dân tộc, nhân dân và nhân loại. Người dấn thân để tranh đấu cho độc lập, tự do, Người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân, và bởi thế, Người hy sinh cả cuộc sống riêng tư để hóa thân vào Dân - Nước, Tổ quốc và nhân loại.

Cuốn sách là tập hợp những văn kiện của Đảng và chính phủ Việt Nam trong dịp tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi, thông cáo, điếu văn,... Tiểu sử tóm tắt và di chúc của Hồ Chí Minh…

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-7964.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: