Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ

E-mail Print

427147Tên sách: Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ

Tác giả: Đoàn Trọng Huy

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 198tr., 20cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh ; Lãnh tụ Cách mạng ; Chính trị gia ; Đạo đức cách mạng ; Thơ ca

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, tấm gương đạo đức tuyệt vời của dân tộc Việt Nam, cũng là của nhân loại tiến bộ trong thời đại.

Người đồng thời là một nhà giáo dục, nhà văn, nhà báo lỗi lạc, được vinh danh và giảng dạy như tác gia lớn trong nhà trường ở đất nước ta tại tất cả các bậc học và cấp học.

Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành tập sách “Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ”.

Cuốn sách giới thiệu trên nhiều góc độ về những giá trị lan toả lớn lao của tư tưởng, đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tâm hồn văn chương của Người và hình ảnh Người trong các tác phẩm văn học. Sách gồm ba phần:

Hồ Chí Minh - Niềm thơ cao cả: Cảm nhận của tác giả trên nhiều góc độ để thấy những giá trị lan tỏa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh - Hồn cách mạng, hồn thơ: Giới thiệu đôi nét về tâm hồn của Người, tâm hồn của nhà cách mạng giàu cảm xúc với giá trị Chân, Thiện, Mỹ của văn chương, nghệ thuật.

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”: Hình ảnh Bác Hồ trong các tác phẩm văn học. Khi thực hiện cuốn sách này, người viết bộc lộ tâm nguyện của bản thân cùng với cộng đồng, thể hiện hết mực lòng thành kính học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-842457.html