Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn

Tác giả: Trần Thái Bình

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019

Mô tả vật lý: 257tr.: ảnh, 20cm

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Nhân cách

Nhìn Bác sống và làm việc, từ những ngày thơ ấu cho đến phút lâm chung, chúng ta sẽ thấy và sẽ học tập được sự hình thành của một nhân cách lớn, để từ đó rút ra bài học làm người, bài học trở thành người.

Cũng vẫn bằng cách dựa vào các tư liệu đã công bố về Bác Hồ, nhưng tác giả Trần Thái Bình đã có một cách viết độc đáo hơn, không viết theo trình tự thời gian mà tập trung làm nổi vấn đề muốn minh chứng: “Bác Hồ là một nhân cách lớn”. Nhân cách của Bác thể hiện trong cả một hệ thống phong cách: Phong cách ứng xử, phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt v.v… các mặt phong cách ấy hài hòa, tự nhiên hình thành nên một nhân cách lớn, đem lại độc lập và hạnh phúc cho tổ quốc và nhân dân của Người, đồng thời cho các thế hệ mai sau một tấm gương sáng về một cuộc đời, một lối sống đẹp.

Bác đã sống giữa trời đất Việt Nam, trong những điều kiện tự nhiên và xã hội như bao người nhưng vượt qua 79 năm dài, Bác tự rèn đúc cho mình một nhân cách cao quý và tạo dựng nên một sự nghiệp anh hùng, một thời đại mới, được thế giới mệnh danh là “sự nghiệp Hồ Chí Minh”, “thời đại Hồ Chí Minh”.

Nhân cách ấy được hình thành như thế nào, trong những điều kiện như thế nào? Đó là điều chúng ta nên tìm hiểu để rút ra những bài học cho chính mình.

Tài liệu đang được lưu trữ tại Kho Lưu chiểu, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-843353.html