Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1990

Mô tả vật lý: 191tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục; Tư tưởng; Đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc cho muôn nhà. Người là tinh hoa của dân tộc, mãi mãi là bó đuốc soi đường cho chúng ta đi đến vinh quang. Người coi trọng việc đào tạo, tu dưỡng, giáo dục con người, bồi dưỡng những nhân tài cống hiến cho đất nước, kể cả trong thời kỳ khó khăn hay trong thời kỳ đổi mới, với mục tiêu đưa đất nước phát triển, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” bao gồm nhiều chủ đề, xoay quanh nghiên cứu về Bác Hồ đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí của đất nước; giáo dục đạo đức trong chiến lược giáo dục của Người; tìm hiểu những quan điểm, lý luận dạy học của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tấm gương tự học của Bác Hồ; Tư tưởng tâm lý học của Chủ tịch Hồ Chí Minh; với vấn đề đào tạo và sử dụng tài năng;…

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-34339.html