Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ

Tác giả: Vũ Kỳ

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2010

Mô tả vật lý: 282tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Cuộc đời; Lịch sử; Văn học hiện đại

Cuốn sách “Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ” đầy ắp tư liệu, chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như lòng dân đối với Người vô cũng sâu nặng, nghĩa tình. Những bức thư chứa đựng những lời lẽ thân ái nhưng cũng hết sức nghiêm khắc. Trong khoảng thời gian kháng chiến, luôn phải di chuyển giữa Hà Nội với chiến khu Việt Bắc, những lá thư Người gửi đều mang tâm huyết của những ngày đầu cách mạng, động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ đang chiến đầu nơi tiền tuyến, cũng như rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện quan liêu, ích kỷ, xa rời quần chúng.

Ngoài những bức thư động viên tinh thần, Người còn viết thư khen ngợi cho các tổ chức đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân. Câu chữ trong những lá thư Người viết giản dị, dễ hiểu nhưng vẫn diễn đạt đầy đủ ý nghĩa cần chuyển giao, những thiếu sót hay khuyết điểm luôn được chỉ rõ, những lời dạy bảo nhẹ nhàng mà hóm hỉnh. Những dòng thư gửi đã qua nhiều năm, những những lời dạy bảo của Bác viết trong những lá thư ấy vẫn giữ nguyên giá trị của mình.

Với những câu chuyện đi kèm với các lá thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới đồng bào, bạn đọc sẽ được tìm hiểu sâu hơn về phong cách và tư tưởng của Người thể hiện qua những dòng thư tâm huyết, đầy tình cảm.

Tài liệu được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-433589.htm