Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu

E-mail Print

Tên sách: Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 131 tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Kim Dung - tuyển chọn, b.s

Những lời chỉ bảo vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những là luận chiến sôi nổi chống lại kẻ thù dân tộc, là những áng văn thơ tuyệt vời chan chứa tình cảm yêu nước, thương dân, là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là cách giao tiếp, đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của Người đều xuất phát từ ý chí cao cả của cuộc đời là phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những lời chỉ bảo của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động và việc làm của tất cả chúng ta. Cuốn sách “Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu” tập hợp những lời dạy của Người, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và mỗi câu nói đều được nêu rõ hoàn cảnh, địa điểm cùng năm, tháng mà Người nói.

Cuốn sách là tài liệu đáng giá cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong công việc nghiên cứu và tuyên truyền, cũng như để bạn đọc tham khảo, tìm hiểu về những lời chỉ dạy vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-397450.html