Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất : Chuyên luận

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Nhà ngụ ngôn kiệt xuất : Chuyên luận

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

Thông tin xb: H. : Văn học, 2019

Mô tả vật lý: 268tr., 21cm

Từ khóa: Ngụ ngôn; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngụ ngôn, với đặc trưng là lời nói, mẩu chuyện trong đó gửi gắm một ý tứ xa xôi, bóng gió có tính giáo dục bài học nhân sinh gì đó được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong dân gian nên được các nhà chính trị, tư tưởng lấy đó để diễn đạt các suy nghĩ, quan niệm của họ. Thực tế các nhà ngụ ngôn nổi tiếng thế giới như Êdốp, Pheđơrơ, La Phôngten, Trang Tử, Liệt Tử… cũng đều là các nhà tư tưởng.

Có thể nói ngụ ngôn là trí tuệ, là tư tưởng, là nhận thức… được chuyển tải bằng một hình thức giàu chất thơ, được nâng trên đôi cánh của óc tưởng tượng sáng tạo. Nhìn vào ngụ ngôn của một dân tộc có thể nhận thấy tầm tư duy, triết lý, cách suy nghĩ và cả tâm hồn của dân tộc đó.

Những nét đặc trưng của ngụ ngôn rất phù hợp với tâm hồn vĩ đại, trí tuệ trác tuyệt của Hồ Chí Minh, nói khác đi Hồ Chí Minh tìm đến ngụ ngôn là phương tiện trong sự nghiệp cách mạng như là một lẽ tự nhiên, đương nhiên vậy. Mục đích cầm bút của Hồ Chí Minh là “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi” cho nên ngụ ngôn của Người luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-593878.html