Hồ Chí Minh một tâm hồn nghệ sĩ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh một tâm hồn nghệ sĩ

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

Thông tin xb: H. : Hội Nhà văn, 2015

Mô tả vật lý: 337tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghệ sĩ; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân kiệt xuất, trong lĩnh vực nào Người cũng để lại những dấu ấn đặc biệt, ở phương diện con người nghệ sĩ cũng không phải là ngoại lệ. Tâm hồn nghệ sĩ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa quen thuộc, vừa bình thường vừa phi bình thường, vừa phương Đông lại rất phương Tây, truyền thống, cổ điển mà hiện đại, mới mẻ…

Cuốn sách “Hồ Chí Minh một tâm hồn nghệ sĩ” sẽ bắt đầu bằng việc nghiên cứu di sản văn hóa Hồ Chí Minh, khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ để thấy được trong cuộc sống và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đáo, đặc sắc: cuộc sống hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống.

Cuốn sách là tài liệu quý báu cho việc trau dồi vốn sống, năng lực sáng tạo, nâng cao nhận thức, thẩm định các giá trị nghệ thuật của tất cả bạn đọc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-674661.html