Lời non nước

E-mail Print

Tên sách: Lời non nước

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020

Mô tả vật lý: 153tr., 21cm

Từ khóa: Danh ngôn; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người là một người con của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Chính nơi quê hương, non nước này, Người đã được sinh ra, đã cùng các lớp lớp con cháu của Người sáng tạo nên cả một thời đại Hồ Chí Minh rạng rỡ.

“Lời non nước” giới thiệu một số lời nói, câu văn có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, về Đảng lãnh đạo và đạo đức cộng sản... của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Lời non nước” của Người sẽ mãi là một di sản vô giá đáng được nâng niu gìn giữ cho nhiều đời sau.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-860998.html