Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quế Lâm

E-mail Print

Tên sách: Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quế Lâm

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 287tr., 21cm

Từ khóa: Bài báo; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Phạm Quý Thích - b.s., s.t.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời còn là một người trực tiếp viết báo.

Qua Cuốn sách “Nhà báo Hồ chí minh và những bài viết ở Quế Lâm” bạn đọc sẽ được tiếp cận với những bài viết giàu chất chính luận hoặc những bài báo hài hước, châm biếm sắc sảo. Khi đặt bút viết bao giờ Người cũng đặt ra câu hỏi: Viết nhằm mục đích gì? Viết cho ai? Viết như thế nào? Chính vì thế những bài báo của Người rất có tính thuyết phục. Từ bài báo đầu tiên đăng trên báo “Nhân đạo”, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia viết bài, sáng lập nhiều tờ báo cách mạng và trở thành một nhà báo lớn.

Người coi báo chí là vũ khí đấu tranh với kẻ thù từ mọi phía, báo chí là phương tiện tuyên truyền tổ chức quần chúng làm cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Từ cảng Nhà Rồng đến cung điện Véc xây - bài báo đầu tiên

Phần 2: Nhà cách mạng kiệt xuất “Chi phối sự phát triển thế kỳ 20” - Nhà báo lừng danh - Nhà sáng lập nhiều tờ báo cách mạng.

Phần 3: Những bài viết ở Quế Lâm.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-332111.html