Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh

Tác giả: Đào Văn Minh

Thông tin xb: H. : Lao động, 2000

Mô tả vật lý: 294tr : 1 ảnh chân dung, 21cm

Từ khóa: hoạt động cách mạng; Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - Tác giả

Hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ bắt đầu từ ngày 5/6/1911 khi Người rời bến cảng Sài Gòn làm phụ bếp trên một chiếc tàu thuỷ của Pháp sang phương Tây tìm cách học hỏi để cứu đồng bào khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Như có lần Bác hồi tưởng về mục đích của cuộc ra nước ngoài này là nhằm giành “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trải qua bao khó khăn thử thách, nhiều sự kiện quan trọng ghi dấu ấn lớn trong cuộc đời của Người và cũng là những dấu ấn lớn của cách mạng Việt Nam. Cuốn sách tóm lược những mốc thời gian đánh dấu những sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo các mốc:

1. Nguyễn Sinh Cung - Mười năm cuộc đời: 1890-1900.

2. Nguyễn Tất Thành - Mười năm tuổi nhỏ trí lớn: 1901-1910

3. Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc 10 năm ra đi tìm đường cứu nước: 1911-1920.

4. Nguyễn Ái Quốc - 10 năm hoạt động sôi nổi, gian khổ, dũng cảm: 1921-1930

5. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình: 1930-1945

6. Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi: 1946-1954

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược nhằm đấu tranh “Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”: 1955-1969.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-120867.html