Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

E-mail Print

Tên sách: Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

Tác giả: Võ Nguyên Giáp

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 262tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết

Ngày 14-1-1991, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ Việt Nam, trực tiếp đăng đàn tại Hội nghị Quốc tế Hồ Chí Minh - Việt Nam - Hòa bình thế giới, tổ chức tại thành phố Can-cút-ta (Ấn Độ) nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Bài phát biểu của Đại tướng với đầu đề “Thế giới sẽ còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi” khẳng định giá trị lớn lao của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với toàn nhân loại.

Bằng lý lẽ sinh động và lập luận chặt chẽ, Đại tướng đã làm rõ trước các nhà khoa học thế giới về “Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh” đó là: “Con đường cứu nước của một dân tộc là con đường cách mạng vô sản. Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính. Độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người”. Đó là bước phát triển mới của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới của Việt Nam, có thể góp phần vào con đường phát triển của các nước phương Đông và trên phạm vi rộng hơn nữa.

Cuốn sách “Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi” gồm một số bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh - những luận điểm sáng tạo lớn, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận...

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở - KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-791485.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: