Thơ chúc Tết của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Thơ chúc Tết của Bác Hồ

Tác giả: Trần Viết Hoàn

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 98tr., 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

Bác Hồ về nước vào những ngày tết dân tộc. Những ngày Tết đó, vì phải hoạt động bí mật, nên Người chưa thể công khai chúc Tết đồng bào cả nước. Bắt đầu từ Xuân 1942 Người mới có thể công khai gửi lời chúc Tết đầy tình cảm sâu sắc đến mỗi gia đình, mỗi đồng bào. Thơ chúc tết của Người được viết rất giản dị nhưng hàm súc, thể hiện rõ ràng đường lối cách mạng, bộc lộ sâu sắc lòng yêu nước, yêu dân, tin dân, tin rằng cách mạng sẽ nhất định đạt được thắng lợi, mang tính thời sự nóng hổi, bức thiết, giàu tình cảm và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Thơ Người còn là biểu hiện của tư tưởng, tình cảm cao đẹp của Bác, mang đầy sức Xuân.

Cuốn sách “Thơ chúc Tết của Bác Hồ” mang đến cho bạn đọc được thưởng thức những dòng thơ chúc Tết của Bác Hồ một cách đầy đủ và có hệ thống. Để giúp bạn đọc có sơ sở trong việc tìm hiểu thơ chúc Tết của Người, cùng với tư tưởng, tình cảm và cuộc sống nói chung của Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-267519.html