Miền Nam thành đồng Tổ quốc

E-mail Print

Tên sách: Miền Nam thành đồng Tổ quốc

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1985

Mô tả vật lý: 207 tr., 19cm

Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”, câu nói đó không chỉ là tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, đối với đất nước, đối với đồng bào, mà còn là niềm thương yêu vô hạn đối với miền Nam, với đồng bào miền Nam, những người đi trước về sau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Người chăm chú dõi theo từng bước chuyển biến của cách mạng miền Nam, vui với chiến công mà đồng bào giành được. Tấm lòng của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với miền Nam là tiêu biểu cho tình cảm thiêng liêng cao quý của cả dân tộc ta. Người hiểu nỗi đau sâu xa của cả dân tộc khi Tổ quốc bị chia cắt, Người luôn căn dặn nhân dân tăng cường khối đoàn kết toàn dân, nêu cao quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuốn sách “Miền Nam thành đồng Tổ quốc” tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 đến năm 1969. Những bài viết mang theo động viên, chúc mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam cũng như nhân dân cả nước, quyết tâm giành độc lập, thống nhất đất nước.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-17252.html