Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hóa thế giới

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hóa thế giới

Tác giả: Thành Duy

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 1990

Mô tả vật lý: 100tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh nhân; Văn hóa; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà hoạt động tư tưởng thực tiễn vĩ đại mà còn là nhà tư tưởng lớn, đã để lại cho nhân dân ta, cho Đảng ta một di sản vô cùng quý báu về tư tưởng và lý luận bao gồm rất lĩnh vực. Người có tầm nhìn rộng, bao quát gần như toàn diện những hoạt động của cuộc sống, những suy nghĩ bao la với tất cả khối óc sáng suốt của một nhà cách mạng khoa học, với tất cả tình cảm, phong thái của một vĩ nhân hiếm có trên thế giới, và rất ít khi đề cập đến những vấn đề lý luận như một nhà lý luận.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hóa thế giới” trình bày các vấn đề lý luận nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh: Hồ Chủ tịch và việc lựa chọn mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam và chủ nghĩa quốc tế vô sản, việc hình thành tư tưởng dân chủ XHCN; Các quan điểm về văn hoá văn nghệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ...

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-34074.html