Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Gia Nùng

Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008

Mô tả vật lý: 266tr., 20cm

Từ khóa: Văn hóa; Đạo đức; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những con người hiếm hoi của thế giới đã trở thành huyền thoại ngay khi Người còn sống. Cuộc đời hoạt động cách mạng, đi khắp năm châu bốn biển, trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ và cả những hy sinh mất mát, Người vẫn rất ít khi nói về chính mình, con người có đời sống vô cùng giản dị nhưng vĩ đại, đã trở thành con người huyền thoại trong lòng nhân dân. Người kết hợp được những tinh hoa văn hóa của cả văn hóa phương Đông và phương Tây một cách tài tình. Bác Hồ không chỉ học hỏi từ những người đi trước mà còn vận dụng những kiến thức đó đi xa hơn nữa, đồng thời áp dụng để phù hợp với tình hình đất nước Việt Nam.

Cuốn sách “Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh” đã chọn lọc trong rất nhiều bài viết của chính tác giả - nhà văn Nguyễn Gia Nùng – viết về Bác Hồ. Những bài viết, bài báo như Bác nói về bệnh tự kiêu, tự ái, Bác nói về chương trình kiến thiết đất nước và vai trò của trí thức,… Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là di sản quý vô giá của Việt Nam mà còn là của cả Châu Á và thế giới như sự đánh giá của UNESCO.

Với nội dung hấp dẫn, những câu chuyện với lối kể chuyện lôi cuốn, cuốn sách là tài liệu tham khảo, học tập về tư tưởng văn hóa vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-396096.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: