Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. T.1

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2013

Mô tả vật lý: 526tr., 4tr. ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - b.s. ; Hoàng Chí Bảo - b.s. ; Đặng Quốc Bảo - b.s. ; Thành Duy - b.s. ; Phan Hữu Tích - b.s.

Từ khóa: Tiểu sử; Anh hùng dân tộc; Danh nhân văn hoá; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Cuốn sách giới thiệu sơ lược cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi nhỏ đến hành trình ra đi tìm đường cứu nước và quá trình lãnh đạo dân tộc ta giành độc lập; Khảo luận về phương pháp, triết lý và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung gồm 2 phần:

Phần 1. Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh: Đem đến cho bạn đọc một công cụ, phổ thông và đa năng với những chỉ dẫn cần thiết trong việc khai thác một cách khoa học các tư liệu cơ bản về Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng và thuận lợi

Phần 2. Trình bày XII công trình khảo luận về một số vấn đề cơ bản. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm biên soạn đồng thời cuãng là sự tổng hợp và kế thừa những thành tựu của nhiều công trình đã được công bố. Hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho tất cả các đối tượng khi nghiên cứu, học tập, giảng dạy và biên soạn các công trình khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-572946.html