Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam: Sách tham khảo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam: Sách tham khảo

Tác giả: Lê Quý Đức

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Phân loại tài liệu: 3K5H3, A377:U11 / T550T

Mô tả vật lý: 203tr, 19cm

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia giới thiệu cuốn sách “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam: Sách tham khảo”.

Nội dung cuốn sách thể hiện tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh và văn hoá chính trị, văn nghệ nghệ thuật, vấn đề xây dựng nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới dưới ánh sáng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Nội dung gồm 2 phần:

Phần 1: Tư tưởng nhân văn Hồ CHí Minh và văn hoá chính trị, văn hoá nghệ thuật

Phần 2: Xây dựng nền văn hoá ViỆT Nam trong giai đoạn mới dưới ánh sáng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích đối với việc nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-169394.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: