Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1970

Mô tả vật lý: 131tr, 19cm

Từ khoá: Đạo đức cách mạng; Tác phẩm kinh điển

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng mà còn là nhà tư tưởng lớn về đạo đức. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người thể hiện sâu sắc trong các bài viết, bài nói chuyện và toát lên từ chính cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, nhân cách người cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng đạo đức cách mạng tập trung, nổi bật ở luận điểm: "Đạo đức là cái gốc của người cách mạng". Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; luôn coi đạo đức là "cái gốc" của người cách mạng, Người ví đạo đức cách mạng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, của suối. Theo Người, điều kiện tiên quyết để người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là phải cóÂ đạo đức cách mạng. Người chỉ rõ: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới khả năng và quyết định hiệu quả "gánh vác" công việc của Đảng cầm quyền.

Cuốn sách “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng” gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng chung cho mọi người. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Đạo đức cách mạng với lực lượng vũ trang. Một số bài thơ nói về sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-5288.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: