Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay: Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

E-mail Print

Tên sách: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay: Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

Tác giả bổ sung: Trịnh Đình Tùng

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 452tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội thảo khoa học; Hội thảo Quốc tế; Kỉ yếu

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Kỷ niệm lần thứ 125 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học tổng hợp Saint-peterburg (Liên Bang Nga) Tổ chức hội thảo quốc tế “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay”. Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học quốc tế, các nhà khoa học Liên bang Nga và Việt Nam…

Cuốn sách gồm các bài tham luận tập trung nghiên cứu làm rõ, trình bày di sản tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một hệ thống các quan điểm sâu sắc, toàn diện về cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; về cách mạng giải phóng dân tộc; văn hoá, đạo đức, nhân văn, hoà bình; về hợp tác giữa các dân tộc, giữa Việt Nam và Liên bang Nga...

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-699037.html