Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh

E-mail Print

453555Tên sách: Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Thị Mạo

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 476tr., 24cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh ; Lãnh tụ Cách mạng ; Chính trị gia

"Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh" tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, về tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với miền Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, về những lời dặn dò của Người thể hiện trong di chúc trước lúc Người đi xa...

Với bố cục 2 phần: "Những dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh"; "Mãi học tập và làm theo lời dạy của Người", tác giả làm rõ di sản Hồ Chí Minh và tâm nguyện kế thừa, phát huy di sản mà Người để lại. Giá trị di sản ấy là tình cảm của Người đọng lại ở Trường Dục Thanh, Phan Thiết; Là Sài Gòn in dấu sự kiện ngày 5-6-1911; Là Nguyễn Ái Quốc - Người cộng sản Việt Nam đầu tiên; Ảnh hưởng của Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Sài Gòn - Gia Định những năm 1920-1930…

Trong phần I, tác giả có 2 bài nhấn mạnh tình cảm của Bác Hồ với những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến và Bác Hồ với thủ đô Hà Nội trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Việc kế thừa và phát huy di sản được đề cập trong phần II qua những vấn đề Người trăn trở: Xây dựng con người mới XHCN; Xây dựng nền văn hóa mới; Trồng cây và trồng người…

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-846176.html