Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: Một số nội dung cơ bản

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: Một số nội dung cơ bản

Tác giả: Đỗ Đức Hinh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 83tr., 9tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối ngoạiNhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2007), nhằm giúp cho bạn đọc hiểu sâu thêm tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: Một số nội dung cơ bản”.

Cuốn sách phản ánh một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại; cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; ột số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, qua đó rút ra một số nhận xét ban đầu về tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sách gồm 3 chương:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại từ cách nhìn tổng quát

- Cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại

- Một số quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-330770.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: