Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tin xb: H.: Hồng Đức, 2015

Mô tả vật lý: 455tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Bùi Mạnh Cường - s.t., tuyển chọn ; Đỗ Thị Quyên - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải quyết; Khiếu nại; Tố cáo

Ngay sau khi Cách mạng Tháng tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm và coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Người luôn nhắc nhở các cơ quan trong Chính phủ phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân vì Chính phủ là công bộc của dân.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo” tập hợp những bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách thật sự là tài liệu quan trọng giúp cán bộ, công chức, viên chức nhất là người trực tiếp làm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tìm hiểu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-693499.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: