Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ

Tác giả: Nguyễn Chương Nhiếp

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 1996

Mô tả vật lý: 129tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Ngọc Thu - Tác giả ; Trần Thuý - Tác giả

Để góp phần nghiên cứu sâu hơn và hệ thống hơn về tư tưởng mỹ học Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ”.

Cuốn sách giới thiệu những tư tưởng văn hoá, nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thẩm mỹ; Vấn đề định hướng những nhu cầu thẩm mỹ lành mạnh, những biện pháp giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ thể hiện trong tư tưởng của Bác.

Gồm 06 chương:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các định hướng của nền văn hoá nghệ thuật mới và vai trò của nó trong đời sống xã hội

2. Thế hệ trẻ là đối tượng quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục thẩm mỹ

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cội nguồn cái đẹp của tuổi trẻ

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng những nhu cầu thẩm mỹ lành mạnh cho thế hệ trẻ

5. Vì những thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh của thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những biện pháp giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-87109.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: