Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhân văn

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhân văn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Sách hỏi đáp

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Thế - b.s. ; Phan Hải Cường - b.s. ; Nguyễn Văn Chính - b.s. ; Vũ Đình Đợi - b.s. ; Nguyễn Duy Hưng - b.s.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng, một nét đặc sắc trong toàn bộ di sản của Người, được thể hiện rất phong phú, toàn diện, sâu sắc, có hệ thống, sát với đặc điểm nước ta và đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình rèn luyện, xây dựng Đảng ta, nhân dân ta và xã hội ta. Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống đạo đức nhân văn và tinh hoa văn hoá nhân loại được lý tưởng chính trị Mác-Lênin nâng lên tầm cao mới trở thành di sản văn hoá của dân tộc và chính Người là hiện thân của nên văn hoá đó.

Cuốn sách “Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhân văn” bao gồm 41 câu hỏi bao quát, gợi mở kèm những câu trả lời chi tiết, dễ hiểu mang lại những hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn.

Bộ 41 câu hỏi và trả lời là nguồn tài liệu vô cùng phong phú giúp cho độc giả xác định rõ phương hướng, biện pháp học tập tư tưởng đạo đức, nhân văn, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành con người mới XHCN theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-404492.html