PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình văn thơ, hành trình dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình văn thơ, hành trình dân tộc

Tác giả: Phong Lê

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2006

Mô tả vật lý: 359tr.,19cm

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quế Lâm

E-mail Print

Tên sách: Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quế Lâm

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 287tr., 21cm

Từ khóa: Bài báo; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Phạm Quý Thích - b.s., s.t.

Đọc chi tiết...
 

Nhật ký trong tù: Thơ

E-mail Print

Tên sách: Nhật ký trong tù: Thơ

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Văn hoá, Viện văn học, 1960

Mô tả vật lý: 244tr : 2 ảnh chân dung, 1 bút tích, 24cm

Từ khoá: Việt Nam ; Văn học hiện đại ; Thơ

Đọc chi tiết...
 

Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Những bức thư tâm huyết của Bác Hồ

Tác giả: Vũ Kỳ

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2010

Mô tả vật lý: 282tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Cuộc đời; Lịch sử; Văn học hiện đại

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.6

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.6

Tác giả: Trần Văn Thắng

Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý: 247tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.5

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.5

Tác giả: Trần Văn Thắng

Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý: 302tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.1

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.1

Tác giả: Trần Văn Thắng

Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý: 259tr., 21cm

Từ khóa: Sự nghiệp; Văn học hiện đại; Tiểu sử; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.4

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.4

Tác giả: Trần Văn Thắng

Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý: 251tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.3

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.3

Tác giả: Trần Văn Thắng

Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý: 255tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.2

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện kể về Bác Hồ. T.2

Tác giả: Trần Văn Thắng

Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý: 267tr., 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu

E-mail Print

Tên sách: Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 131 tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Kim Dung - tuyển chọn, b.s

Đọc chi tiết...
 

Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh

Tác giả: Đào Văn Minh

Thông tin xb: H. : Lao động, 2000

Mô tả vật lý: 294tr : 1 ảnh chân dung, 21cm

Từ khóa: hoạt động cách mạng; Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - Tác giả

Đọc chi tiết...
 

Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đình Huỳnh

Thông tin xb: H. : Lao động, 2003

Mô tả vật lý: 148tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Sự nghiệp; Hồ Chí Minh; Văn hóa; Con người; Chủ nghĩa xã hội

Tác giả bổ sung: Trịnh Quang Cảnh ; Trần Minh Đoàn

Đọc chi tiết...
 

Quan điểm Hồ Chí Minh về tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo

E-mail Print

Tên sách: Quan điểm Hồ Chí Minh về tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay: Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Bá Trình

Thông tin xuất bản: H. : Tôn giáo, 2017

Mô tả vật lý: 298tr., 21cm

Từ khoá: Tôn giáo; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930

E-mail Print

Tên sách: Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930

Tác giả: Nguyễn Văn Đạo

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý: 197tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hình thành; 1890-1930; Sách chuyên khảo

Đọc chi tiết...
 

Sửa đổi lối làm việc

E-mail Print

Tên sách: Sửa đổi lối làm việc

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 191tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác cán bộ; Lối sống; Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Bản án chế độ thực dân Pháp

E-mail Print

Tên sách: Bản án chế độ thực dân Pháp

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự Thật, 1985

Mô tả vật lý: 182tr : chân dung, 19cm

Từ khoá: Thực dân Pháp; Chính sách cai trị; Pháp

Đọc chi tiết...
 

Tấm gương tự học của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Tấm gương tự học của Bác Hồ

Tác giả: Đặng Quốc Bảo

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2017

Mô tả vật lý: 282tr., 21 cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục; Tự học

Đọc chi tiết...
 

Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

E-mail Print

Tên sách: Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

Tác giả: Võ Nguyên Giáp

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 262tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp

E-mail Print

Tên sách: Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc: Qua những tác phẩm văn chương bằng tiếng Pháp

Tác giả: Lê Chí Dũng

Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh : Nxb: Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 178 tr.,19cm

Từ khóa: Tác phẩm văn học; Tiếng Pháp; Cuộc đời

Đọc chi tiết...
 
Page 3 of 8