PHẦN 3: HCM-SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

Chuyện Bác Hồ trọng dụng nhân tài đất nước

E-mail Print

Tên sách: Chuyện Bác Hồ trọng dụng nhân tài đất nước

Tác giả: Chu Trọng Huyến

Thông tin xuất bản: H. : Văn học, 2016

Mô tả vật lý:239tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa:Lịch sử hiện đại; Nhân tài; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chuyện kể về Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Chuyện kể về Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý:182tr., 19cm

Từ khóa:Thanh niên; Việt Nam; Chuyện kể

Đọc chi tiết...
 

Chuyện thường ngày của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Chuyện thường ngày của Bác Hồ

Tác giả: Hồng Khanh

Thông tin xb:H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 204tr., 19cm

Từ khoá: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn

Đọc chi tiết...
 

Dấu chân còn ấm hơi Người

E-mail Print

Tên sách: Dấu chân còn ấm hơi Người

Tác giả: Cẩm Thạch

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015

Mô tả vật lý: 77tr., 20cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ

Đọc chi tiết...
 

Đạo đức Hồ Chí Minh gương sáng cho muôn đời

E-mail Print

Tên sách: Đạo đức Hồ Chí Minh gương sáng cho muôn đời

Tác giả: Trần Nhu

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2013

Mô tả vật lý:247tr., 21cm

Từ khóa:Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Để hiểu thêm về Bác Hồ: Sách tham khảo

E-mail Print

Tên sách: Để hiểu thêm về Bác Hồ

Thông tin xb : H. : Lao động, 2009

Mô tả vật lý: 241tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Thanh niên

Đọc chi tiết...
 

Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thành

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý: 280tr., 21cm

Từ khóa: Cuộc đời; Hoạt động cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - chân dung đời thường

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - chân dung đời thường

Tác giả: Bá Ngọc

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 111tr. ; 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lối sống; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý: 407tr.: ảnh, 23cm

Tác giả bổ sung: Phan Văn Hoàng

Từ khóa: Di sản; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chân dung; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - đỉnh cao truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - đỉnh cao truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Nho

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 266tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân đạo; Trí tuệ; Nhân cách

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Đường trường muôn dặm, dâng hiến và toả sáng

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Đường trường muôn dặm, dâng hiến và toả sáng

Tác giả: Trần Đình Huỳnh

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2011

Mô tả vật lý: 587tr., 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Tư tưởng

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Hành Trình 79 Mùa Xuân (1890-1969)

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Hành Trình 79 Mùa Xuân (1890-1969)

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xuất bản: Gia Lai: Hồng bàng, 2012

Mô tả vật lý:379tr. : ảnh, 27cm

Từ khóa:Tiểu sử; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Hoà bình, hợp tác và phát triển

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Hoà bình, hợp tác và phát triển

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2015

Mô tả vật lý: 254tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hoà bình; Hợp tác phát triển; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Khí phách của lịch sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Khí phách của lịch sử

Tác giả: Nguyễn Hữu Đức

Thông tin xb: H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý: 548tr. : ảnh, 27cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Một người châu Á của mọi thời đại

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Một người châu Á của mọi thời đại

Tác giả: Atmét, M.; Alôngxô, Alixia; Amin; Ampô, Anthôni Acatô; Angiênđê, Xanvađo

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 567tr., 21cm

Từ khoá: Nhân vật lịch sử; Danh nhân; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

Tác giả: Vũ Khiêu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 410tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Người ở khắp nơi nơi: Thơ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Người ở khắp nơi nơi: Thơ

Tác giả: Hồ Ngọc Mân

Thông tin xb: Hậu Giang: Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, 1990

Mô tả vật lý: 165tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Thơ

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh tinh hoa dân tộc

Thông tin xb: H. : Văn học, 2018

Mô tả vật lý: 471tr.: ảnh, 24cm

Tác giả bổ sung: Hoài Quốc - tuyển chọn

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Vầng dương thế kỷ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Vầng dương thế kỷ

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018

Mô tả vật lý: 160tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa:Văn học hiện đại; Việt Nam; T


Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2019

Mô tả vật lý: 399tr.,24cm

Từ khóa: Anh hùng dân tộc; Danh nhân văn hoá

Đọc chi tiết...
 
Page 3 of 6