Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý: 407tr.: ảnh, 23cm

Tác giả bổ sung: Phan Văn Hoàng

Từ khóa: Di sản; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chân dung; Bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cho công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Tư tưởng vĩ đại, đạo đức tuyệt vời cũng như cuộc đời hoạt động sôi nổi của Người là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động chính trị, tôn giáo trong nước cũng như ở nước ngoài.

Nhân kỷ niệm lần thứ 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2017), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tuyển tập “Hồ Chí Minh - Chân dung và Di sản” gồm những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh... viết về Hồ Chủ tịch.

Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần: Chân dung Hồ Chí MinhDi sản Hồ Chí Minh. Hai phần có mối quan hệ hữu cơ với nhau, nên sự phân chia chỉ mang tính tương đối: Chân dung Hồ Chí Minh cũng là một di sản quý báu mà Người để lại cho dân tộc ta, và ngược lại, Di sản Hồ Chí Minh càng làm cho chân dung của Người thêm phần rực rỡ.

Tài liệu đang được lưu trữ tại Kho Lưu chiểu, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-792513.html