Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi

E-mail Print

427147Tên sách: Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Bộ nội vụ, 1971

Mô tả vật lý: 56tr : ảnh, 19cm

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và vô cùng kính yêu của Đảng ta và dân tộc ta rất yêu quý và quan tâm đến liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội. Tình cảm và công ơn của Người đối với anh chị em và gia đình bao la như trời biển.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Anh em thanh niên dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi”.

Để mãi mãi tưởng nhớ và biết ơn Người, mãi mãi làm theo lời dạy của Người, nhân dịp ngày 19/5 và ngày 27/7 năm 1971, Bộ Nội vụ trân trọng xuất bản tác phẩm “Rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi” gồm một số thư từ và bài nói của Người về liệt sĩ, thương binh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-6398.html