Việt Nam & Hồ Chí Minh qua cảm nhận của nhà báo Wilfred Burchett: = Viet Nam & Ho Chi Minh as seen by journalist Wilfred Burchett

E-mail Print

Tên sách: Việt Nam & Hồ Chí Minh qua cảm nhận của nhà báo Wilfred Burchett: = Viet Nam & Ho Chi Minh as seen by journalist Wilfred Burchett

Tác giả: Burchett, Wilfred

Thông tin xb: H. : Thế giới, 2011

Mô tả vật lý: 143tr. : ảnh, 19x22cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Sách song ngữ

Cuốn sách được xuất bản bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Giới thiệu cảm nhận, suy nghĩ của nhà báo, nhà văn Úc nổi tiếng Wilfred Burchett về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ xuất sắc của dân tộc Việt Nam - Người Cộng sản quốc tế kiên trung- Danh nhân văn hóa kiệt xuất và những chặng đường lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; về sự nghiệp cách mạng chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Đất nước, con người Việt Nam và hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam đến năm 1966 đã được tái hiện một cách sinh động thông qua những bài báo và những bức ảnh của Nhà báo Wilfred Burchett.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-475306.html