Xa gần bè bạn: Bạn bè quốc tế của Bác Hồ. Chân dung ký

E-mail Print

Tên sách: Xa gần bè bạn: Bạn bè quốc tế của Bác Hồ. Chân dung ký

Tác giả: Trần Quân Ngọc

Thông tin xb: H. : Văn học, 1990

Mô tả vật lý: 138tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh, văn học hiện đại, Việt Nam

Giới thiệu khái quát tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng; tình bạn; tình đồng chí với Bác Hồ của những người bạn quốc tế trong những năm tháng Bác sống và làm việc ở nước ngoài.

Đời hoạt động của Bác rất phong phú, địa bàn hoạt động trải dài nhiều nước như: từ Á sang Âu, từ châu Phi tới châu Mỹ.

Cuốn sách có thể phần nào giúp bạn trả lời được câu hỏi Bác đã quen biết ai? Người đó như thế nào? Có mối quan hệ gắn bó thế nào với Bác?

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-37126.html