Người là Bác Hồ của tất cả chúng ta

E-mail Print

Tên sách: Người là Bác Hồ của tất cả chúng ta

Tác giả: Lê Ngân Mai

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 379tr., 20cm

Từ khóa: Ngoại giao; Tình cảm; Tình hữu nghịSuốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức mẫu mực của một người cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Càng hiểu càng thân, càng gần càng quý. Phần này bao gồm những câu chuyện về tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Bác Hồ với gia đình Chủ tịch Xuphanuvông; Bác Hồ và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào; Những hồi ức của Inđira Ganđi về Bác Hồ; Chiếc bút máy của Bác Hồ; Chuyện về đôi dép của Bác Hồ

Phần II: Phải làm đúng những điều đồng chí Hồ Chí Minh đã di chúc lại. Phần này gồm những bài viết của bạn bè thế giới ca ngợi và thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Ngài đã trở thành một bộ phận của lịch sử châu Á; Bác Hồ - Người anh cả của tôi, sẽ sống mãi về sau; Một vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ hiếm có trong thời đại chúng ta…

Phần III: Một số hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969 ở Lào, Campuchia và một số nước châu Á.

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với một số nước châu Á và Đông Nam Á.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-416840.html