Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành: Giai đoạn 1890 - 1911

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành: Giai đoạn 1890 - 1911

Tác giả: Nguyễn Văn Dương

Thông tin xb: H. : Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 187tr., 21cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh

Đã có rất nhiều sách, báo, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tầm ảnh hướng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lan tỏa và in dấu sâu đậm trong các nhà hoạt động chính trị xã hội, nhân dân lao động, trí thức quốc tế từ những năm đầu thế kỷ XX.

Cuốn sách “Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành: Giai đoạn 1890 - 1911” giới thiệu về tiểu sử, quê hương, gia đình, những hoạt động yêu nước đầu tiên và những địa điểm, di tích lưu niệm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1890 - 1911.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu thêm về tuổi thơ ấu, tầm nhìn, bản lĩnh của Bác trong những năm tháng đầu đời.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-495318.html