Nhân đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Nhân đức Hồ Chí Minh

Tác giả:Tạ Hữu Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 223tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng;Chính trị gia; Việt Nam; 1890-1969

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời đại mới, một nền văn hóa mới, đạo đức mới trong lịch sử dân tộc. Người đã làm rạng rỡ Tổ quốc ta, nhân dân ta, truyền thống quang vinh của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người.

Nhân đức Hồ Chí Minhnhững hồi tưởng và những câu chuyện về Bác Hồ với nhân đức bao la, lớn lao của Bác đối với cuộc cách mạng dân tộc, đối với đồng bào, chiến sĩ, các em học sinh trong cuộc sống hàng ngày và cuộc sống chiến đấu.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-422042.html