Nhớ Bác khôn nguôi: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Nhớ Bác khôn nguôi: Hồi ký

Tác giả: Hoàng Văn Thái

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý:245tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hồi kí

Hồi kí của Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Thiếu tướng Nguyễn Thái Dũng, Tiểu đội trưởng anh nuôi Hoàng Cầm và anh hùng quân đội Tạ Thị Kiều về tư tưởng, phong cách làm việc và những tình cảm gần gũi, lớn lao của Bác Hồ đối với đồng chí, đồng bào Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-119503.html