Những người bạn Quốc tế của Bác Hồ

E-mail Print

VV00.03011Tên sách: Những người bạn Quốc tế của Bác Hồ

Tác giả: Trần Quân Ngọc

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000

Mô tả vật lý: 190tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa: Thế giới; Hồ Chí Minh; Bạn bè

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh đạo kính yêu của nhân dân Việt Nam mà Người còn được rất nhiều nhà chính trị, văn hóa, văn nghệ sĩ, bạn bè quốc tế… hết lời ngợi ca như một nhân vật kiệt xuất, một nhà chính trị kỳ tài, tấm gương lớn về nhân cách hoàn thiện. Đã từ lâu hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong con mắt bạn bè quốc tế đã là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ.

“Những người bạn Quốc tế của Bác Hồ” là những câu chuyện viết về những năm tháng Bác hoạt động ở nước ngoài, những người từng được quen biết Bác, từng cộng tác với Bác, những người mà Bác đã kết thân từ những năm hai mươi, ba mươi khi Người hoạt động ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc,… thông qua đó phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử, gần gũi và tự nhiên, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu.

Sách được xuất bản nhân dịp nhân dân ta và bạn bè xa gần trên khắp thế giới kỷ niệm ngày sinh lần thứ một trăm mười của Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-120874.html